3D Nano Frontrute polering m/rens

Dette poleringssettet har akkurat det du trenger for å få en vannavstøtende frontrute.

Les merShow less
kr 439.00
På lager
Beskrivelse

Beskrivelse

Akkurat det du trenger for å få en vannavstøtende frontrute.
En behandlet frontrute vil gi deg:
     • Bedre sikt ved snø, regn og sludd
     • Lettere fjerning av is om vinteren
     • Mindre bruk av vindusviskere
     • Lang holdbarhet (inntil 12mnd/20-25.000km)

Settet inneholder 50 ml Nanopolish og 100 ml Rens
Bruk rensen grundig over hele frontruten, poler inn Nanopolish og tørk av med medfølgende klut etter herding (30-60 minutt). Full effekt oppnås etter 12-24 timer.
En pakke holder til minst 4 behandlinger.

Se produktark (PDF).


Inneholder ethanol.
FARE! Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket.
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Kast innhold/beholder i henhold til de lokale/nasjonale regelverk.

Les merShow less
Produktdetaljer
G-1002
Sist vist
Kunder som kjøpte dette produktet kjøpte også:

Produktanmeldelser


Meny

Innstillinger

Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.